Vítání ptačího zpěvu 2012

6. 5. 2012

21

„Vítání ptačího zpěvu“ je akce pořádaná Českou společností ornitologickou (ČSO) pro všechny milovníky ptactva a přírody. Většinou probíhá formou vycházky pod vedením zkušených ornitologů, kteří cestou určují zpívající ptáky a upozorňují na různé zajímavosti u jednotlivých druhů. Po celé České republice se od poloviny dubna do května koná několik těchto vycházek a v roce 2012 se uskutečnili na 117 místech republiky.

Jelikož jedna taková vycházka měla proběhnout téměř v našem sousedství, stálo zato zkusit jí absolvovat. V Dolní Čermné má vítání ptačího zpěvu již dlouholetou tradici, ale naší pozornosti zatím unikalo. Až do letošního roku. „Vítání“ v Čermné bylo naplánováno na neděli 6. května, takže na druhý den po našem výletě na chovatelskou přehlídku trofejí. Pravidelnou sobotní schůzku jsme již měli za sebou, a tak jsem se dohodl jen s pár odvážlivci, kteří měli zájem se mnou vítání ptačího zpěvu navštívit. „Odvážlivci“ píšu proto, že sraz na náměstí v Čermné organizátoři stanovili na 4. hodinu ranní a to jsme si ještě museli nechat nějaký čas na cestu autem. Takže to bylo opravdu pro ranní ptáčata. Časný sraz byl samozřejmě z toho důvodu, že někteří ptáci začínají zpívat již před rozedněním a v květnu začíná svítat opravdu brzo.

Po příjezdu na místo srazu jsme se nemohli ani rozkoukat, protože ještě za tmy se celá skupina vedená ornitology vydala na cestu. Již první zastávky se uskutečňovali ještě v zastavěné části obce a vedoucí výpravy poukazovali ke střechám domů, kde ve slabém světle pouličního osvětlení zpívali buď kosové, nebo rehci domácí (i rehka zahradního jsme slyšeli).  Když jsme míjeli poslední stavení a polní cestou jsme opouštěli civilizaci, začalo se pomalu rozednívat. Všechny děti, které se vycházky účastnily, na začátku dostaly papír s různými úkoly, takže s přibývajícím světlem ho postupně mohly začít vyplňovat. Vycházka byla celkem dlouhá asi 6 km a cestou jsme procházeli nejrůznějším prostředím, jako jsou pole, louky, lesy i kolem vodních ploch, takže jsme měli možnost slyšet a někdy i pozorovat opravdu mnoho ptačích druhů, jako třeba holuby hřivnáče, hrdličky, drozdy, strnady, pěnkavy, červenky, sýkory, brhlíky, budníčky a další. Při příchodu k rybníku se nad rákosinami zvedl moták pochop a na vodní hladině plavali poláci velcí a chocholačky a samozřejmě ani kachny březňačky nesměly chybět. Dokonce několik labutí a potápku roháče jsme viděli. Na pahýlech stromů vyčnívajících z vody nehnutě stály volavky popelavé a nad rybníkem létali rackové.

Na jedné lesní cestě nám vedoucí vycházky předvedl, jak se dají přivábit pěnkavy na reprodukovaný hlas. Přenosný přehrávač, lidově řečeno "kazeťák", položil na zem a spustil nahrávku s hlasem samce pěnkavy obecné. Pak jsme všichni poodstoupili zpět a vyčkávali. Ale dlouho to netrvalo a v korunách stromů nad cestou se objevil nejprve jeden a pak i druhý sameček pěnkavy. S výhružným hlasem přelétávali z větve na větev a pomalu při tom sestupovali dolů k přehrávači, až se ocitli na zemi a rozčíleně kolem něj poskakovali. Zvukem z kazety se nechala zmást i jedna samička a přiletěla se podívat na „nového“ obyvatele, který se tak suverénně chtěl stát pánem tohoto okrsku. Poté, co nahrávku zastavil, nám náš průvodce vyprávěl, jak také pomocí reprodukovaného hlasu vábil chřástaly polní. Když vleže na louce ve vysoké trávě pouštěl nahrávky jejich hlasů, prý mu doslova běhali po zádech zaslepeni amokem, že nemohou svého soka nalézt.

Ke konci cesty jsme se znovu přiblížili k Čermenskému rybníku, kde byla připravena ukázka chytání ptactva do sítí za účelem kroužkování. Organizátoři tu do sítí napnutých v keřovém patře světlého remízku poblíž vody chytali ptactvo už od rána, takže v době našeho příchodu měli již nějaké opeřence odchycené. V jemných sítích zůstali uvězněné poslední dva úlovky, pěnice černohlavá a mlynařík dlouhoocasý, které ornitologové před námi ze sítí vyprostili. Kroužkování odchycených ptáků probíhalo již ve vesnici před hasičskou zbrojnicí. O každém kroužkovaném jedinci byly podrobně sepsány všechny dostupné údaje spolu s identifikačními údaji na kroužku, který mu byl šetrně připevněn na nožičku a poté byl vypuštěn zpět na svobodu. Informace získané z již okroužkovaných a opětovně chycených ptáků slouží ornitologům k výzkumu o způsobu života jednotlivých ptačích druhů, jako jsou třeba pravidelné ptačí migrace i jejich trasy, určení hnízdišť a zimovišť, stanovení délky života a k zodpovězení dalších otázek. Systém kroužkování je na celém světě stejný, takže lze získané informace vyhodnocovat globálně. Jelikož je to zodpovědná činnost a vyžaduje jistou úroveň odbornosti, ten, kdo by se chtěl kroužkovatelem stát, musí splnit jisté zkoušky a získat kroužkovací licenci.

Celá akce byla ukončena posezením s občerstvením v sále hasičské zbrojnice, kde se ještě probíraly zážitky nejen z dnešní výpravy. Po vyhodnocení soutěže, jejíž úkoly děti vyplňovaly v průběhu cesty, děti dostali různé materiály týkající se ornitologie a mohli jsme nahlédnout do odborné literatury. Z Čermné jsme odjížděli plni dojmů a shodli jsme se, že jsme strávili moc pěkný a neobyčejný den, za což bychom chtěli organizátorům poděkovat.napsal: Zdeněk
Článek 21
Seznam článkůMyslivecký kroužek


Dolní Dobrouč


Menu:
Co se děje v přírodě
Dnes je 21.10.2018,
to znamená, že:
 • Starší srnci shazují paroží
 • Probíhá daňčí říje
 • Naposled vložené...
  Můj strom
  Myslivecká mluva -...
  Myslivecká mluva

  Jak vyrobit vánoční...
  Setkání s mláďaty

  Šelmy
  Sršeň obecná -...

  Vzkaz pro členy:
  Tento týden kroužek odpadá.
  Archiv vzkazů
  Právě se nacházíte: Hlavní stránka >> Pro členy >> Zažili jsme >> Článek 21 Stránky jsou optimalizovány pro Mozila Firefox, v ostatních prohlížečích se nemusejí zobrazovat správně. created by: Zdeněk Plíva
  plivazdenek@gmail.com

  „Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich
  0.01263